Luhalahden Seudun Metsästäjien Jäsenyys

 

4 §

"Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 9 §:n 14 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle"

Pääsääntöisesti jäseneksi otetaan Luhalahdesta maata omistavia tai maata  metsästysseuran käyttöön vuokranneita henkilöitä.

Seura voi hyväksyä jäseneksi haluavan koejäseneksi. Jäseneksi haluavalla pitää olla "kummi"/ suosittelijat seuran sisältä. Haku tapahtuu kirjallisesti ja hakemus löytyy tältä sivulta. Hakemus on toimitettava johtokunnalle 15. tammikuuta mennessä.

Hakemus käsitellään tammi-helmikuussa pidettävässä vuosikokouksessa. Kaikki uudet jäsenet ovat jatkossa 3 vuotta koejäseniä, jolloin he maksavat jäsenmaksun ja pääsevät muiden jäsenten tavoin osallistumaan seuran toimintaan. Tänä aikana jäsenellä on mahdollisuus osallistua seuran järjestämiin tilaisuuksiin, talkoisiin, ampumaharjoituksiin jne.

Koejäsenyyden tarkoitus on tutustuttaa hakija seuran toimintaan, tapoihin ja jäseniin ja samalla arvioida uuden jäsenen sopivuutta seuraan.

Koejäsenyyden jälkeen haetaan varsinaista jäsenyyttä.

 

Jäsenhakemus

 

Hakemuksen voi lähettää osoitteella:

Luhalahden Seudun Metsästäjät

Isoröyhiöntie 70

39410 Luhalahti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olet täällä: EtusivuJäsenyys