Metsästysajat

http://riista.fi/metsastys/metsastysajat/


Metsästysajat

HUOM! Asetukset metsästysaikojen rajoittamisesta annetaan metsäkanalintujen osalta syyskuun alkupuoliskolla riistakolmiotulosten selvittyä, joten tarkista metsästysajat näiden osalta silloin.

Tarkistakaa asia ennen metsästystä seuran sivuilta tai Suomen riistakeskuksen sivuilta, www.riista.fi. Tällä hetkellä kolmiolaskennat ennustavat lintukantojen reilua kasvua Pohjois-Satakunnassa.

Metson metsästysaika on 10.9.-31.10.2013. Koppelo eli naarasmetso on rauhoitettu. Metsästäjä saa pyytää yhden urosmetson.
Teeren metsästysaika on 10.9.-31.10.2013 ja kiintiö on 5 teertä/metsästäjä.
Pyyn metsästykseen ei rajoituksia ja metsästysaika on 10.9.-31.10.2013.
Peltopyy on rauhoitettu.
Sepelkyyhkyn metsästysaika on 10.8. - 31.10 2012. Älkää sotkeko viljapeltoja kyyhkyjahdissa!
Sorsalintujen metsästysaika on 20.8. klo 12 – 31.12.2012.

Huom! Metsähanhen metsästysaika on koko piirin alueella 10.10.–31.12.2012.

Metsäjäniksen ja rusakon metsästysaika on lain sallima aika 1.9.2012 - 28.2.2013.

Metsäkauriin metsästysaika on 1.9.-31.1.2013. Kevätpyynti ei ole sallittua. Kokouksessa päätettiin, että kauriilla ei ole seurakohtaista kiintiötä. Metsästäjä saa ampua yhden kauriin. Kaato-ilmoitukset Seppo Pentikäiselle,( 0500 208919). Ammutun kauriin pää on näytettävä Seppo Pentikäiselle. Huom! Kirjallinen kaatoilmoitus (MKJ:n metsäkauriin saalisilmoituskaavake) on toimitettava riistanhoitopiirille seitsemän päivän kuluessa, siitä kun kauris on saatu saaliiksi. Metsäkaurista saa metsästää ajavaa koiraa käyttäen vain 29.9.–31.1. välisenä aikana.

Valkohäntäpeuranmetsästys alkaa 28.9.2013.Valkohäntäpeuran kaatolupia on  5 + 5 .  Peuraporukkaan kuuluva metsästäjä saa pyytää yhden peuran ja suosituksena on metsästää vasoja ja pukkeja. Kaatoilmoitus välittömästi kaadon jälkeen hirvijahtipäällikölle.

Hirvenmetsästys alkaa 12.10.2013. Hirvilupia on  9 + 9

Jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä.

 


Olet täällä: EtusivuMetsästysMetsästysajat