lsm_logo_2.jpg

Seuran jäsenyys

Luhalahden Seudun Metsästäjien sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseneksi pääsevät ne hyvämaineiset, riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokous on seuran sääntöjen mukaisesti hyväksynyt jäseneksi.

Seuramme jäsenyys tarkoittaa muutakin kuin metsästysoikeutta. Jäseniemme tulee sitoutua seuran arvoihin, ottaa aktiivisesti osaa seuran toimintaan ja pyrkiä tarjoamaan osaamistaan seuran hyväksi mahdollisuuksien mukaan.

Seuran jäseneksi otetaan ensisijaisesti Luhalahdessa asuvia, siellä maata omistavia tai maata metsästysseuran käyttöön vuokranneita henkilöitä. Jäseneksi on mahdollista hakea myös hankittuaan seuran vuosikortin vähintään viiden vuoden ajana ja osoitettuaan tänä aikana aktiivisuutta seuran toiminnassa. Yhdistyksen kokouksen hyväksyttyä henkilön seuran jäseneksi, tulee tämän suorittaa seuran liittymismaksu.

Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain seuran talvikokouksessa. Vuonna 2023 liittymismaksu on 500 euroa ja jäsenmaksu 50 euroa.

Jäseneksi hakeminen ja koejäsenyys

Seuran jäseneksi haluavan henkilön tulee hakea jäsenyyttä kirjallisesti. Hakijalla tulee olla kaksi suosittelijaa seuran sisältä. Täytetty ja allekirjoitettu JÄSENHAKEMUS on toimitettava seuran johtokunnalle 15. tammikuuta mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset käsitellään tammi-helmikuussa pidettävässä vuosikokouksessa.

Kaikki seuran uudet jäsenet ovat kolme vuotta koejäseniä. Tänä aikana koejäsenet maksavat jäsenmaksun ja pääsevät osallistumaan seuran toimintaan varsinaisten jäsenten tavoin. Koejäsenyyden on tarkoitus tutustuttaa hakija seuramme toimintaan, tapoihin ja jäseniin sekä samalla arvioida koejäsenen sopivuutta seuramme jäseneksi. Koejäsenyyden jälkeen haetaan varsinaista jäsenyyttä.

Vuosikortti

Luhalahdesta maata omistamattomat henkilöt voivat hakea vuosikorttia seuran metsästysalueille. Vuosikorttia hakevalla henkilöllä tulee olla ”isäntänä” seuran jäsen, jonka velvollisuus on tutustuttaa vuosikorttilainen seuran maihin, metsästyskiintiöihin ja sääntöihin. Vuosikortit myönnetään seuran kesäkokouksessa metsästyskaudeksi (1.8. – 31.7.) kerrallaan ja kortin hinta vahvistetaan vuosittain yleiskokouksessa. Kaudella 2023-2024 vuosikortin hinta on 200 euroa sisältäen yhden metsäkauriin kiintiön tai 150 euroa ilman kauriskiintiötä.

Vieraskortti

Seuramme metsästysalueilla on mahdollista metsästää myös jäseniemme vieraana. Vieraskortilla metsästävän tulee metsästää ”isäntäjäsenensä” seurassa, joka on vastuussa vieraistaan. Vieraskortin hinta on 15 euroa / päivä ja se maksetaan seuran tilille FI04 4503 1140 0011 00. Maksun viestikenttään tulee merkitä ”Päiväkortti”, metsästyspäivä sekä isännän/vieraan nimi.

Vieraskortilla saa metsästää kaurista, jolloin jokaisesta kaadosta peritään 150 euron kaatomaksu.

Vieraskortilla saa metsästää metsäkanalintuja (paitsi koppeloa), jolloin mahdollinen saalis vähennetään vieraan isännän kiintiöstä.

Mikäli sinulla on kysyttävää jäsenyydestä, koejäsenyydestä tai vuosi-/vieraskorteista, ota rohkeasti yhteyttä seuramme sihteeriin. Yhteystiedot löytyvät TÄÄLTÄ.