lsm_logo_2.jpg

Metsästys ja riistanhoito

Perintömme ja tarkoituksemme

Yli 10 000 vuotta sitten Suomenniemelle asettuneet ihmiset metsästivät, kalastivat ja elivät osana luontoa. Tätä perinnettä me Luhalahden Seudun Metsästäjissä jatkamme edelleen.  Ja vaikka apunamme nykyään ovatkin autot, kiväärit, kännykät ja muut nykyaikaiset ”välttämättömyydet”, virtaavat noin 100-päisen metsästäjäjoukkomme suonissa samat pyyntiveret kuin esivanhemmillamme.

Toimialueemme kattaa noin 10 000 hehtaaria kaunista Pirkanmaalaista metsästysmaastoa, jonka olemme vuokranneet käyttöömme alueen maanomistajilta. Alue koostuu yli 400 erillisestä tilasta, joten jo pelkästään tuota vuokraluetteloa hallinnoidaksemme joudumme noita nykyajan vehkeitä käyttämään.

Tällä sivulla pääset tutustumaan seuramme periaatteisiin ja toimintatapoihin, joita kaikki jäsenemme ovat sitoutuneet noudattamaan.

Hyvät metsästäjätavat

1. Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä.
2. Verota riistaa kestävän käytön periaatteella.
3. Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä.
4. Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi.
5. Hoida riistaa.
6. Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta.
7. Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ja kehitä niitä jatkuvasti.
8. Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin.
9. Pyri järjestäytyneen metsästysseuratoiminnan pariin.
10. Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin.
11. Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi.
12. Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan.

Metsästysajat

Noudatamme kaikessa metsästyksessä Metsästyslain ja Suomen Riistakeskuksen määrittelemiä metsästysaikoja. Ajantasaiset tiedot eri lajien käynnissä olevan metsästyskauden metsästysajoista löytyvät täältä: METSÄSTYS- JA PYYNTIAJAT (Riistakeskus)

Metsästyslain ja Riistakeskuksen määrittämien rajoitusten lisäksi seuramme asettaa tarvittaessa lisärajoituksia eri lajien metsästystä koskien. Nämä rajoitukset julkaistaan tällä sivulla vuosittain ennen metsästyskauden alkua.

Jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä.

Riistanhoito

Riistanhoito ja riistakantojen seuranta ovat välttämättömiä toimia kestävän metsästyksen toteuttamiseksi. Luhalahden Seudun Metsästäjät tekevät monipuolista riistanhoitotyötä mm. riistapeltojen ja erilaisten ruokintapaikkojen muodossa.

Riistan runsauden seurantaa teemme osallistumalla vuosittain riistakolmiolaskentoihin, minkä lisäksi seurantaa on kätevä suorittaa mm. riistakameran avulla, esimerkiksi juuri ruokintapaikoilla.

Myös pienpetojen pyynti kuuluu tärkeänä osana riistanhoitotyöhön. Erityisesti haitallisten vieraspetojen eli minkin ja supikoiran metsästys on mitä arvokkainta riistanhoito- ja luonnonsuojelutyötä. Lisäksi pyrimme pitämään alueemme vahvat kotimaisten pienpetojen kannat hallinnassa tehokkaalla petopyynnillä, jossa korvaamattomana apuna ovat jäsentemme lisäksi usein myös parhaat ystävämme eli jäsentemme metsästyskoirat.